FacebookTwitterE-mailarrow-left

Dr. Béres-Deák Ügyvédi Iroda

Pénzügyőrök júliustól a katonai büntetőeljárás hatálya alatt

2013. március 7. —  Dr. Béres-Deák Attila

Meglepő fordulatott hozott a 2013. július elsejétől hatályba lépő új Büntető Törvénykönyvünk 2012. évi C. törvény tavaly december 17-i módosítása. A pénzügyőrök, hivatalos kifejezéssel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagjai a katonai büntetőeljárás hatálya alá tartoznak.

Miért érdekes ez?

A ma hatályos 1978.évi IV. törvény a katona fogalma alá sorolta minden fegyveres szervezet tagját, kivéve a pénzügyőröket. Rossznyelvek szerint ez azért történt, mert a jogszabályszerkesztők egyszerűen kifelejtették őket. Ami nem is csoda, hiszen akkortájt korlátozott volt a határátlépés, magánemberek ritkán, magáncégek - mivel nem voltak - egyáltalán nem bonyolítottak le külkereskedelmi ügyleteket, így a pénzügyőrökkel a túristakénti határátlépéskor találkozhattak csak a polgárok.

Egyébként is a pénzügyőrök nem viseltek fegyvert szolgálatban. A PA-63 pisztoly otthon a szekrényben a ruhaneműk alatt lapult. (Régi kollégák elmondása szerint a pisztolytáska volt a legjobb rejtekhelye a dugipénznek, mert ahhoz még a feleség sem mert hozzányulni.) Mára már megváltozott a helyzet. Láthatjuk a televíziós hiradásokban, hogy sok esetben felfegyverzett csempészekkel, adóelkerülőkkel állnak szemben pénügyőreinknek. (Meg kell jegyezni, ma már csempészek sincsenek, hiszen az új büntető jogszabályok szerint átkeresztelődtek költségvetési csalókra.) Mindennapi szolgálatukat pisztollyal az oldalukon látják el, tehát “igazi fegyveresek” lettek. Nyilván ezen körülmények változása miatt vonta a jogalkotó a büntetőeljárás hatálya alá a pénzügyőreinket.

Mit is jelent ez a gyakorlatban, a szolgálat terén? Lényeges változás, hogy ezentúl a NAV hivatásos állományú tagja büntetőjogi felelősségre vonható több olyan katonai bűncselekmény miatt, amire eddig nem volt lehetőség. Átnézve az új Btk. katonai bűncselekmények különös részi törvényi tényállásait, ezek a következők lehetnek:

 • kötelességszegés szolgálatban,
 • szolgálati feladat alóli kibúvás,
 • jelentési kötelezettség megszegése,
 • szolgálati visszaélés,
 • parancs iránti engedetlenség,
 • előljáró vagy szolgálati közeg elleni erőszak,
 • szolgálati tekintély megsértése,
 • alárendelt megsértése,
 • előljárói hatalommal visszaélés,
 • előljárói gondoskodás elmulasztása,
 • előljárói intézkedés elmulasztása,
 • ellenőrzés elmulasztása.

Ezen cselekmények egyrésze elkövetése miatt eddig is felelősségre lehetett vonni a pénzügyőröket, de csak fegyelmi felelősségre, illetve az “általános” büntető anyagi jogszabályok szerint.

A büntetések tekintetében is változást hoz a pénzügyőrök tekintetében az új törvény. Katonai fogdában is végrehajtható a vétség miatt kiszabott, egy évet meg nem haladó szabadságvesztés, elzárás. Büntetésként kiszabható rendfokozatban visszavetés, lefokozás, várakozási idő meghosszabbítása is.

Tekintettel arra, hogy hazánkban a sorkatonai szolgálat már több, mint tíz éve “pihentetve” van, így pénzügyőreink döntő többsége a katonai szolgálatot csak hírből ismeri. Hasznos lenne őket felkészíteni e törvény rendelkezéseire. Ezen új felelősségrendszer ismertetése elengedhetetlen.

Jelen blog szerzője ezúton is felajánlja a NAV vezetőinek, hogy szívesen részt venne az ilyen jellegű felkészítésben. Vélhetőleg hivatásos katona és pénzügyőr tiszti, katonai nyomozó tiszti, ügyvédként büntetőjogi védői tapasztalatai alkalmassá teszik erre.

pénzügyőr, nav, katona, felelősségre vonás

Vissza a blogbejegyzésekhez