FacebookTwitterE-mailarrow-left

Dr. Béres-Deák Ügyvédi Iroda

Jogi tanácsadás

Dr. Béres-Deák Attila

Ügyvéd, vámjogász, vámszakértő, volt igazságügyi vámszakértő

Húsz éves vámszakmai gyakorlattal rendelkezem, ügyfeleim megelégedettségére végzem munkámat, teljes vámszakmai és jogi tudásomat felhasználva. A vám és jövedéki ismereteim kiegészültek többek között adójoggal, és a korábbi büntetőjogi- katonai nyomozótiszt-ismereteimet kiegészítve – pénzügyi büntetőjoggal is.

A büntetőjog és a vám- jövedéki és illeték jog speciális találkozása például a csempészet, adócsalás, ehhez kapcsolódó illeték és általános forgalmi adóra elkövetett csalás. Ezen bűncselekmények nyomozása a Vám- és Pénzügyőrség hatáskörébe tartozik. Ennek megfelelően képviselem a csempészettel, vagy adócsalással meggyanúsított ügyfeleimet. Ezen bűncselekmények szükségszerű velejárója az adó-vám- és jövedéki igazgatási törvénysértés szerinti közigazgatási eljárás. Ügyeimben tapasztalom, milyen nehéz jogban járatlanul a hivatali útvesztőkben kiutat találni.

Szeretem az ügyeket a lehetőségek szerint rövid határidőn belül befejezni.

Jogi diplomámat 2006 nyarán szereztem a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán (PTE-ÁJK). Diplomám megszerzése előtt igazságügyi vámszakértő voltam, mely titulusról sajnos le kellett mondanom, mivel összeférhetetlen az ügyvédi foglalkozással.

Korábban szolgáltam a Vám- és Pénzügyőrségnél hadnagyi rangban. Első végzettségem szerint híradástechnikai üzemmérnök vagyok, mely diplomát az akkor még Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskolának nevezett főiskolán szereztem (ma Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem). Hivatásos katonaként szolgáltam a Magyar Honvédségnél századosi rangban.

Fő szakterületeim: adó-és vám jog, kereskedelmi (külkereskedelmi) jog, ezen jogterülethez kapcsolódó büntetőjog . Váltójog. Szállítmányozási és kereskedelmi jogvita. Katonai bíróság előtti védői képviselet hivatásos katonatiszti és katonai nyomozói múlttal.

Szakterületem címszavakban

amerikai autó adócsalás jövedéki ügyek vagyonosodási vizsgálat lefoglalt autók, ékszerek regisztrációs adó büntetőjog cégbírósági eljárások vámkezelés csempészet jövedék vám