FacebookTwitterE-mailarrow-left

Dr. Béres-Deák Ügyvédi Iroda

NAV ellen indított közigazgatási adóperek - Ki a nyerő?

2013. április 26. —  Dr. Béres-Deák Attila

Az egyik internetes portálon megjelent hivatkozás szerint egyre nagyobb arányban nyernek az adózók közigazgatási pert a NAV ellen. Egy másik hivatkozás szerint a NAV előnye a pernyerések tekintetében megingathatatlan.

Kinek is lehet igaza?

Először is tisztázzuk, hogy mi az "adóper". A közigazgatási-így az adóigazgatási- eljárások esetén a közigazgatási eljárásról szóló és az adózás rendjéről szóló törvények lehetőséget adnak arra, hogy az adózó a sérelmesnek tartott jogerős határozat bíróság általi felülvizsgálatát kérje. Ez egy, a polgári perrendtartásban szabályozott különleges eljárás. Ennek során a felperes (adóigazgatási eljárásban sérelmet szenvedett fél) kérheti, hogy a bíróság vizsgálja felül az alperes (jogerős határozatot meghozó adóhatóság) határozatát. A bíróság a felülvizsgálat során dönthet úgy, hogy helyben hagyja az adóhatóság határozatát és a felperes keresetét elutasítja. Dönthet úgy, hogy a határozatot megsemmisíti, így az abban foglalt kötelezés nem létezik többé. Viszont dönthet úgy is, hogy a határozatot hatályon kívül helyezi és a hatóságot új eljárás lefolytatására utasítja és megszabja, hogy az új eljárásban milyen szempontokat kell figyelembe venni. Mint minden polgári pernél ez a totóból ismert 1, x, 2 variáció. 2-es az első eset. 1-es a megsemmisítés és X a új eljárás, mert azt követően bármi lehet.

Ha az adózó nyer, akkor nyilván számára kedvező helyzet teremtődik, mert nem kell fizetnie. Viszont veszít a társadalom, mert kétely támad általánosságban az adóhatóság törvényes eljárására vonatkozóan. Ha az adóhatóság határozatát törvényesnek ítéli a bíróság, akkor az adózó hite rendül meg az igazságszolgáltatásban, mert nyilván azért indított pert, hogy a bíróság állapítsa meg, hogy neki van igaza.

A megoldás az, hogy az adóhatóság határozatai meghozatalakor maximálisan tartsa be a törvényesség, méltányosság alapelveit. A bíróság viszont az elékerülő ügyekben szakszerűen járjon el. Nincsenek könnyű helyzetben a "közigazgatási" bírák. Olyan szakkérdésekben kell dönteniük, amihez sok esetben nincs kellő szakismeretük. Bár az adóperekre adó-, vám- és illetékügyekben kijelölt bírák járnak el, nagyon sokan mégsem ismerik ezen területek szabályait kellő mélységben. Sokszor látszik a döntésükön, hogy "a szakmai hatóság biztosan tudja a szabályokat, miért döntsek én másképp?". Akkor is, ha ez nincs is így az adott esetben.

nav, adó, per, közigazgatás

Vissza a blogbejegyzésekhez