FacebookTwitterE-mailarrow-left

Dr. Béres-Deák Ügyvédi Iroda

Felgyorsult büntetőeljárások

2013. március 20. —  Dr. Béres-Deák Attila

Büntetőjoggal foglalkozó ügyvédkollegák is tapasztalhatták, hogy ahogy közeledik az új Btk. hatálybalépése időpontja, felgyorsultak a korábban nem oly gyors ütemben folyó eljárások.

Gondolkodtam, miért lehet ez. Több eshetőség is számba jött, de ennek igazi okát az új Btk. hatálybalépésében látom. Ha ez így van, akkor nyilván a büntető törvény időbeli hatályában kell keresni a sietség okát. (Fő szabály szerint az elkövetéskor hatályos törvényt kell alkalmazni, kivéve, ha az új törvény az elkövetőre kedvezőbb, mert akkor az elbíráláskorit.) Elbírálás időpontja a jogerős - rendszerint másodfokú - határozat meghozatalának napja.

Ebből következően csak az elkövetőnek előnyös az új büntető törvény hatálya alá kerülni. De akkor miért "gyorsít" a bíróság? Ennyire szemelőtt tartaná a terheltek érdekeit?

A pártatlanság büntetőjogi alapelve miatt ezt kizárhatjuk. Talán a fellebezzett ügyek számának növekedése miatti aggodalom lehet az ok. Olvastam egy olyan statisztikai adatot, hogy a büntető ügyek 80 %-a első fokon jogerőre emelkedik fellebbezés hiányában. Lehet, hogy ez az arány kisebb lesz ebben az évben? Vélhetőleg a kedvezőbb elbírálás miatt azok is fellebbeznek akik egyébként nem tennék, csak a kedvezőbb elbírálási szabályok alkalmazása miatt veszik igénybe a jogorvoslati utat.

btk, büntető eljárás, bíróság

Vissza a blogbejegyzésekhez